MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Lelystadse Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Lelystadse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Simone Veldt - manager de Lelystadse Uitdaging
06-45556767 | simone@lelystadseuitdaging.nl

Manager

De spin in het maatschappelijke web

Veel bedrijven hebben hart voor de samenleving en willen graag wat doen, maar weten dat niet toe te passen in hun bedrijfsstrategie. Daar kom ik in beeld. Ik help bedrijven sociaal te ondernemen en daag ze uit het in de praktijk te brengen.

Dat doe ik met ontzettend veel plezier sámen met het bestuur van de Uitdaging, de matchgroep, de adviesgroep, het operationeel team, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mensen en bedrijven die zich belangeloos inzetten voor goede, belangrijke, bijzondere sociale projecten en activiteiten in onze stad. Samen maken we impact!

“Het is mijn passie om mensen, bedrijven, gemeentes en maatschappelijke organisaties te verbinden en te enthousiasmeren om iets voor elkaar te betekenen. Zo ontstaan er heel veel mooie nieuwe kansen, concepten, verbindingen én nieuwe samenwerkingen die het verschil maken”

Wil je ook het verschil maken en wat betekenen voor de samenleving? Ik daag je uit voor een goed gesprek en een kop koffie: simone@lelystadseuitdaging.nl, tel. 06-45556767

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Inge Smits
Inge Smits - Ondersteuner
Rol of functie!

Er gebeuren veel mooie dingen in Lelystad.Mooi om dat met enthousiaste mensen en betrokken bedrijven te kunnen ondersteunen en meer verbindingen tot stand te brengen.

Nicole Moehring
Nicole Moehring - Ondersteuner
Projectcoordinator / vrijwilliger

“Als je al jaren werkzaam bent in een commerciële omgeving, wil je ook bijdragen aan een mooiere en betere stad. Ik zet me met liefde in voor de Uitdaging omdat zij heel concreet het verschil kunnen maken. En mooie matches maken voor de verschillende maatschappelijke organisaties die het soms met weinig middelen moeten doen, maar zoveel goed werk verrichten. “

Sanne Offerman
Sanne Offerman - Ondersteuner
Communicatiemedewerker / vrijwilliger

“Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit het up to date houden van onze social media kanalen, content plaatsen die aanslaat bij de doelgroep en interviews afnemen voor het jaarverslag. Ik vind het heel waardevol om mijn steentje bij te mogen dragen aan de Lelystadse Uitdaging. Het is een prachtige maatschappelijke organisatie.”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven van de gemeente Lelystad, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het bedrijfsleven uit Lelystad om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Sanne Van Ommen
Sanne van Ommen

Sandra Kamp
Sandra Kamp

Ik ben al een tijdje betrokken bij de Lelystadse Uitdaging en ik vind het vanzelfsprekend om wat te doen voor een ander. Daar zet ik ook graag mijn netwerk voor in. Want, van wat goeds doen voor een ander wordt iedereen blij. 

Ros Nawijn
Ros Nawijn

“Iedereen heeft een stukje van de puzzel. Samen hebben we het totaalplaatje.”

Michael
Michael Pronk

Samen leven in samenleving, is samen werken in samenwerking. Alleen kom je ver, maar samen kom je nog verder.

RAfi Lamas
Rafi Lamas

Paul Buisman
Paul Buisman

Melvin van Rooijen
Melvin van Rooijen

Marc Bosboom
Marc Bosboom

“Als je hier al zo lang woont, werkt en maatschappelijk betrokken bent dan staat het als een paal boven water dat we elkaar in Lelystad moeten helpen waar het kan. Daarom help ik graag mee aan het zoveel mogelijk matches maken voor de Lelystadse Uitdaging”

Joyce Oostweegel
Joyce Oostweegel

“Het gaat niet om wat je hebt maar om wat je geeft”. Dit is toepasbaar op diverse situaties. In de vertaalslag naar mijn rol als matchgroep-lid binnen de Lelystadse Uitdaging betekent het voor mij dat ik mij onbaatzuchtig inzet om een positieve beweging te creëren op maatschappelijk vlak. Mijn werkgever Vilton ondersteund dit en geeft mij de mogelijkheid zodat een domino-effect kan ontstaan.

Jaap Wisse
Jaap Wisse

Inge Smits
Inge Smits

Er gebeuren veel mooie dingen in Lelystad.Mooi om dat met enthousiaste mensen en betrokken bedrijven te kunnen ondersteunen en meer verbindingen tot stand te brengen.

Huong Nguyen
Huong Nguyen

Delen geeft vreugde en empathie.

Samen leven in samenleving, is samen werken in samenwerking. Alleen kom je ver, maar samen kom je nog verder.

Floris Kruijsifix-2
Floris Kruijsifix

De lach op iemands gezicht is voor mij het meest waardevol.

Danny van der Scheer
Danny van der Scheer

Ik ben geboren Lelystedeling, werkzaam in onze mooie stad (bij Horizon Flevoland) en bestuurder bij een Lelystadse vereniging. Vanuit al die rollen weet ik het hoe moeilijk het kan zijn voor goede doelen om hun mooie werk voor de maatschappij te doen. De Lelystadse uitdaging helpt hen daarbij. En ik help hen daarbij graag als lid van de matchgroep.

Bob Tuin
Bob Tuin

Taeke Wirl 2
Taeke Wirl

Het is hartstikke mooi dat ik als matchgroeplid met mijn netwerk maatschappelijk betrokken kan zijn in Lelystad.

Hans Zandstra
Hans Zandstra

BMN gelooft in samenwerken. Door lokaal betrokken te zijn verbeteren we elkaar en voegen we samen waarde toe. Door samen te werken gebruiken we elkaar sterktes en talenten, zodat we een waardevolle match kunnen maken.


Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Arnoud Booij AG_Foto
Arnoud Booij – A.S.F. Fischer
Bestuurslid

“Samenwerken, verbinden en versterken, dat is het doel van de Lelystadse Uitdaging, daar dragen wij als bedrijf graag aan bij.”

Aswin_Frenay_MTH Lelystad26142
Aswin Frenay – MTH Accountants & Adviseurs
Penningmeester

“Ik hoop dat we de komende tijd nog meer gaan groeien zodat we nog meer mensen bij elkaar kunnen brengen. Als je ziet wat je voor mensen kunt betekenen, dat stukje geluk dat je mensen
brengt, geeft je dat een warm gevoel.”

El Ghali Cherrat
El Ghali Cherrat – Sahara Net
Bestuurslid

Met mijn recente start in Lelystad is het een cadeautje mij gelijk in te mogen zetten voor de Lelystadse uitdaging. Het is geweldig om te zien hoe uitdagingen samen komen en we samen de omgeving elke dag een stukje mooier maken. Hierbij zit de kracht in verbinding waar ik graag mijn bijdrage aan lever.

Sacha Gaus
Sacha Gaus
Voorzitter

Het maatschappelijke resultaat van de Uitdaging, het rendementvan geluk, is onbetaalbaar.

Inge Ezinga
Inge Ezinga – Coöperatief directeur Rabobank
Secretaris
Chantal Visser - Van Wijnen Lelystad.

Netwerken, samenwerken en voor de Lelystadse uitdaging de juiste verbindingen proberen te leggen is waar wij als Van Wijnen graag ons steentje aan bij dragen. Als wij hiermee het doel kunnen behalen door aan de hand van “matches” iets toe te kunnen voegen aan de maatschappij dan worden wij daar heel blij van!!

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

Jack Schoone
Jack Schoone
John Bos
John Bos
Marieke Voogt
Marieke Voogt
Onno Vermooten
Onno Vermooten
Richard Wijnveldt
Richard Wijnveldt
Ronald Gouwerok
Ronald Gouwerok
De adviescommissie van de Uitdaging

Ambassadeurs

van de Lelystadse Uitdaging

Tom Lansink
Lansink B.V.
Meta Jacbos
Hajé de Jager
Hajé Restaurants & Hotels
Andries Greiner
Jan Leentvaar
Mieke Baltus
Burgemeester gemeente Lelystad
Meine Breemhaar
Breemhaar Beheer
Scroll naar top