MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Lelystadse Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 30 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Lelystadse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Simone Veldt - manager de Lelystadse Uitdaging
06-45556767 | simone@lelystadseuitdaging.nl

Manager

De spin in het maatschappelijke web

Veel bedrijven hebben hart voor de samenleving en willen graag wat doen, maar weten dat niet toe te passen in hun bedrijfsstrategie. Daar kom ik in beeld. Ik help bedrijven sociaal te ondernemen en daag ze uit het in de praktijk te brengen.

Dat doe ik met ontzettend veel plezier sámen met het bestuur van de Uitdaging, de matchgroep, de adviesgroep, het operationeel team, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mensen en bedrijven die zich belangeloos inzetten voor goede, belangrijke, bijzondere sociale projecten en activiteiten in onze stad. Samen maken we impact!

“Het is mijn passie om mensen, bedrijven, gemeentes en maatschappelijke organisaties te verbinden en te enthousiasmeren om iets voor elkaar te betekenen. Zo ontstaan er heel veel mooie nieuwe kansen, concepten, verbindingen én nieuwe samenwerkingen die het verschil maken”

Wil je ook het verschil maken en wat betekenen voor de samenleving? Ik daag je uit voor een goed gesprek en een kop koffie: simone@lelystadseuitdaging.nl, tel. 06-45556767

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

IMG-20211130-WA0000
Ester van de Linde - Ondersteuner

“Het zit in mijn natuur om mensen en/of organisaties met elkaar te verbinden en te kijken waar er connecties gemaakt kunnen worden om de wereld een beetje mooier te maken. Samen komen we verder. Met deze kwaliteiten en mijn jarenlange ervaring als management ondersteuner hoop ik de Lelystadse Uitdaging te kunnen gaan ondersteunen op diverse vlakken en daarmee Lelystad op sociaal maatschappelijk vlak nog meer met elkaar te gaan verbinden.”

Nicole-Moehring.jpg
Nicole Moehring - Ondersteuner
Projectcoordinator / vrijwilliger

“Als je al jaren werkzaam bent in een commerciële omgeving, wil je ook bijdragen aan een mooiere en betere stad. Ik zet me met liefde in voor de Uitdaging omdat zij heel concreet het verschil kunnen maken. En mooie matches maken voor de verschillende maatschappelijke organisaties die het soms met weinig middelen moeten doen, maar zoveel goed werk verrichten”.

Avatar-v512.png
Monica van Leussen – Ondersteuner
Communicatieadviseur/ vrijwilliger

“Vanuit mijn eigen vakgebied zet ik me graag in voor de Lelystadse Uitdaging. Want ook communicatie verbindt én heeft grote invloed op hoe we gehoord en verstaan worden”.

Sanne.png
Sanne van Ommen - Social media team

De kracht van social media kan het verschil maken! Zeker voor een organisatie als de Lelystadse Uitdaging. Want de matches zijn er, maar die moeten ook gevonden worden. Als bedrijf in Lelystad vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij de Lelystadse Uitdaging. Hoe mooi is het als je dat vanuit je professie kunt doen. Met het hele fresh focus team dragen we bij aan de interactie tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het bedrijfsleven uit Lelystad om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Avatar-v512-1.png
Jack Schoone - (voormalig wethouder)

“Door te delen leer je te vermenigvuldigen”.

Sandra-Kamp.jpg
Sandra Kamp - StiPinzicht

“Ik ben al een tijdje betrokken bij de Lelystadse Uitdaging en ik vind het vanzelfsprekend om wat te doen voor een ander. Daar zet ik ook graag mijn netwerk voor in. Want, van wat goeds doen voor een ander wordt iedereen blij”.

Ros-Nawijn.jpg
Ros Nawijn - Prins Petfoods

“Iedereen heeft een stukje van de puzzel. Samen hebben we het totaalplaatje.”

Michael.png
Michael Pronk - M.E.P. Security

“Samen leven in samenleving, is samen werken in samenwerking. Alleen kom je ver, maar samen kom je nog verder”.

RAfi-Lamas.jpg
Rafi Lamas - Penitentiaire Inrichting Lelystad


Melvin-van-Rooijen.jpeg
Melvin van Rooijen - Ictcentrale
1000009525-scaled-1.jpg
Dawn Groenendijk - Covebo

“Mensen verrassen en geluksmomentjes bezorgen is wat ik het liefste doe. Hoe mooi is het als dat gedeeld en uitgevoerd kan worden met een netwerk van gelijkgestemde professionals.”

Jaap-Wisse.jpg
Jaap Wisse - Amex Logistics

Kim-Punt.jpg
Kim Punt - Challenge Up (Stichting Welzijn)

“Uitdagingen en samenwerkingen om iets te doen voor een ander”

Huong-Nguyen.jpg
Huong Nguyen - De VN Apotheek

“Delen geeft vreugde en empathie”.

Avatar-v512-2.png
Samira Bougamza – Penitentiaire Inrichting Lelystad
Lars.png
Lars van der Feer – Van der Linden Bedrijfsmakelaars

“Als geboren Lelystedeling en als werknemer van een bedrijf met een enorme geschiedenis in Lelystad is het fijn om via de Lelystadse Uitdaging ook maatschappelijk betrokken te zijn bij de ontwikkeling van onze mooie stad!”

Samen leven in samenleving, is samen werken in samenwerking. Alleen kom je ver, maar samen kom je nog verder.

Taeke-Wirl-2.png
Taeke Wirl - ASF Fischer BV

“Het is hartstikke mooi dat ik als matchgroeplid met mijn netwerk maatschappelijk betrokken kan zijn in Lelystad”.

Hans-Zandstra.jpeg
Hans Zandstra - BMN Bouwmaterialen

“BMN gelooft in samenwerken. Door lokaal betrokken te zijn verbeteren we elkaar en voegen we samen waarde toe. Door samen te werken gebruiken we elkaar sterktes en talenten, zodat we een waardevolle match kunnen maken”.

Fokke.png
Fokke van Velzen - Livorno BV

“Als je iets voor een ander kan doen, dan moet je dat doen”.

Foto Chris Bruijn
Chris Bruijn Directeur / Fysiotherapeut KernGezond

Met KernGezond helpen wij mensen in beweging te komen en in beweging te blijven.
Daarom zet ik graag mijn netwerk in beweging om in Lelystad van maatschappelijke waarde te kunnen zijn.

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Arnoud-Booij-AG_Foto.jpg
Arnoud Booij – A.S.F. Fischer
Bestuurslid

“Samenwerken, verbinden en versterken, dat is het doel van de Lelystadse Uitdaging, daar dragen wij als bedrijf graag aan bij.”

Aswin_Frenay_MTH-Lelystad26142.jpg
Aswin Frenay – MTH Accountants & Adviseurs
Bestuurslid

“Ik hoop dat we de komende tijd nog meer gaan groeien zodat we nog meer mensen bij elkaar kunnen brengen. Als je ziet wat je voor mensen kunt betekenen, dat stukje geluk dat je mensen
brengt, geeft je dat een warm gevoel.”

Sacha-Gaus.jpeg
Sacha Gaus
Bestuurslid

“Het maatschappelijke resultaat van de Uitdaging, het rendementvan geluk, is onbetaalbaar”.

ed1fc870-13ec-4819-9fc9-58beda94218c
Chantal Visser - Van Wijnen Lelystad

“Netwerken, samenwerken en voor de Lelystadse uitdaging de juiste verbindingen proberen te leggen is waar wij als Van Wijnen graag ons steentje aan bij dragen. Als wij hiermee het doel kunnen behalen door aan de hand van “matches” iets toe te kunnen voegen aan de maatschappij dan worden wij daar heel blij van!!”

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

Avatar-v512-2-1.png
Annemieke Messelink-Dijkstra – gemeente Lelystad, wethouder
John-Bos.jpg
John Bos
Marieke-Voogt.jpg
Marieke Voogt
Avatar-v512-3.png
Rinze Broekema – gemeente Lelystad, wethouder
Richard-Wijnveldt.jpg
Richard Wijnveldt
Ronald-Gouwerok.jpg
Ronald Gouwerok
Sander Post
De adviescommissie van de Uitdaging

Ambassadeurs

van de Lelystadse Uitdaging

Tom Lansink - Lansink B.V.
Meta Jacobs
Hajé de Jager - Hajé Restaurants & Hotels
Andries Greiner
Jan Leentvaar
Mieke Baltus - Burgemeester gemeente Lelystad
Meine Breemhaar - Breemhaar Beheer
Jop Fackeldey
Scroll naar boven