ANBI

Overzicht

ANBI gegevens

NAAM STICHTINGLELYSTADSE UITDAGING
RSIN856694162
CONTACTGEGEVENSStichting Lelystadse Uitdaging
info@lelystadseuitdaging.nl
www.lelystadseuitdaging.nl
DOELSTELLINGStichting De Lelystadse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door in de gemeente Lelystad structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.
BELEIDZie website: www.lelystadseuitdaging.nl
BESTUURSacha Gaus Voorzitter
S. Lohuis Secretaris
S.A. Frenay Penningmeester
N.Nomden Algemeen lid
A.Booij Algemeen lid
E.G. Cherrat Algemeen lid
BELONINGSBELEIDDe leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor 12 uur per week betaald.
VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITENJaarverslagen 2017, 2018 en 2019
FINANCIËLE VERANTWOORDINGJaarrekeningen 2017, 2018 en 2019
Scroll naar boven