ANBI

Lelystadse Uitdaging

NAAM STICHTING

LELYSTADSE UITDAGING

RSIN

856694162

CONTACTGEGEVENS

DOELSTELLING

Stichting De Lelystadse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door in de gemeente Lelystad structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.

BESTUUR

Sacha Gaus Voorzitter
S. Lohuis Secretaris
S.A. Frenay Penningmeester
N.Nomden Algemeen lid
A.Booij Algemeen lid
E.G. Cherrat Algemeen lid

BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor 12 uur per week betaald.

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Scroll naar boven