Er is dringend behoefte aan een (extra) Operationeel Coördinator

Momenteel is er een (1) vrijwilliger, die het operationele management voert. Van het contact houden met toeleveranciers van oude gebruikte fietsen, het zorgen voor reparatie capaciteit, het plannen van aan- en afvoer van fietsen, het plannen van reparatie doorlooptijden tot en met het afleveren van de gerede fietsen, zijn activiteiten die door een en dezelfde vrijwilliger worden uitgevoerd. Daarnaast voert deze vrijwilliger ook nog het secretariaat en worden Marketing & Communicatieve taken uitgevoerd door deze medewerker.

Scroll naar boven