Middelen en/of financiële bijdrage om de uitbreiding van ons clubgebouw te realiseren

Door brand is onze opslag en 2e locatie verloren gegaan. Als gevolg hiervan hebben we geen opslagruimte meer binnen onze vereniging. Realisatie van nieuwe opslagruimte op ons terrein zal circa € 25000,= gaan bedragen. Als vereniging beschikken we niet over zo veel financiële ruimte en hebben dus hulp nodig.

Scroll naar boven