Is Roy Oostwegel bereid om gezamenlijke lunch tussen Sensoor-medewerkers en bewoners van de zorgcentra Hanzeborg en Uiterton luister bij te zetten met een passend repertoire aan liedjes?

Omdat het ons ontzettend leuk en een grote verrassing lijkt wanneer Roy Oostwegel een voor het weekend van 2 en 3 juni geplande lunch muzikaal zou willen omlijsten, vragen wij ons af of hij de mogelijkheid heeft ons initiatief om een sympathieke actie ten behoeve van een grote groep ouderen te organiseren mede te ondersteunen.

Scroll naar boven