Technische en praktische ondersteuning bij de renovatie van een deel van de elektriciteitsvoorzieing

Het betreft de renovatie van de elektriciteitsvoorziening, de aanpassing van het beveiligingssysteem en het uitbreiden van de watervoorziening op kinderboerderij Stadspark.
In de huidige situatie komt de elektriciteit ‘binnen’ in het beheergebouw. Vandaar wordt elektriciteit geleid naar de kapschuur en de werkschuur die ongeveer 50 meter van het beheergebouw staan. Dit ‘afleiden’ gebeurt via een stroomkabel die door de bomen is geleid. Dit is een uit veiligheidsoogpunt niet gewenste situatie die wij graag willen veranderen. Daartoe zou een sleuf van ongeveer 50 meter moeten worden gegraven van beheergebouw naar kapschuur en daarin zou een grondkabel moeten worden gelegd die ter hoogte van de kapschuur weer boven de grond komt en aangesloten op de elektriciteitskabel in kapschuur en werkschuur. Omdat de elektriciteitskabels in kapschuur en werkschuur aangebracht zijn door onze vrijwilligers zouden we de bekabeling graag beoordeeld willen zien op veiligheidsaspecten door een professional en waar nodig aangepast.

In de kapschuur is een beveiligingscamera aangebracht die de beelden opslaat op een recorder. Omdat wij de de beveiliging van de dierenweide willen uitbreiden hebben we de recorder op een andere plaats nodig. We willen daarom de beveiligingscamera aansluiten op een recorder die in het beheergebouw staat. Daartoe moet een datakabel aangebracht worden tussen camera en recorder waarvoor wij dezelfde sleuf willen gebruiken als waar bovenbedoelde elektriciteitskabel in ligt. Tot slot willen we, met het oog op het veranderen van de plaats van de toiletvoorziening, in de sleuf waar de stroomkabel in ligt ook een waterleiding leggen (indien dit is toegestaan).

Wij hebben zelf niet de middelen om een sleuf te graven en zijn voorts niet bekend met de installatie-eisen die gesteld worden aan de aanleg van elektriciteit, datakabels en waterleiding. Wij doen daarom graag een beroep op de lelystadseuitdaging om onze wensen in vervulling te laten gaan. Indien nodig willen wij graag ter plekke een toelichting geven.

Scroll naar boven