Advies en hulp bij het verbouwen van een bergruimte tot slaapverblijf voor zeekadetten.

Het onlangs aangeschafte korpsschip heeft op dit moment voor circa 15 personen slaapfaciliteiten. Met de voorgenomen verbouwing ontstaat de mogelijkheid 12 extra zeekadetten toe te laten tot het Zeekadetkorps Lelystad. Wij zoeken op dit moment primair deskundig advies bij het verbouwen en inrichten van deze ruimte. Ook het maken van een kostenraming maakt deel uit van de adviesvraag. Begeleiden en hulp van deze verbouwing wordt daarna zeer op prijs gesteld.
Een tweede project, met hogere prioriteit is een verbouwing en herinrichting van de kombuis aan boord. Het gaat daarbij om het (slim) herinrichten van deze ruimte en vervanging van de bestaande voorzieningen (kooktoestel, spoeltafel, etc)

Scroll naar boven