Website voor Dementheek

De dementheek is een informatie-, advies- en uitleencentrum voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals.
Het is gericht op de ondersteuning en welzijn van mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Van een informatie- en uitleencentrum gaat een grote preventieve werking uit; informatie, hulpmiddelen en producten die bijdragen aan een zinvolle daginvulling en tegen een kleine vergoeding worden aangeboden. Het bereikbaar maken van hulpmiddelen kan helpen bij het vergroten van draagkracht van de mantelzorgers. Door deze laagdrempelige voorziening is een invulling gegeven aan de lege ruimte tussen ‘nog geen zorg/ondersteuning’ en een voorziening zoals dagbesteding.

Om de bekendheid van de dementheek te vergroten is een eenvoudige / platte website nodig / gewenst. De samenwerkende partijen van de dementheek zoeken iemand die voor ons vanuit maatschappelijke betrokkenheid de website wil bouwen.

Scroll naar boven