Kan iemand ons ondersteunen bij het updaten en onderhouden van onze website?

Deze vraag is namens stichting VAC (Vrouwen Activiteiten Centrum) in Lelystad . Onze stichting richt zich op empowerment, emancipatie en participatie van vrouwen door middel van activiteiten. De activiteiten zijn voor en door vrouwen georganiseerd. We richten ons met name op verbinding. We voeren jaarlijks veel activiteiten uit: fietslessen, taallessen, workshops voor ondernemende vrouwen, lezingen, lotgenoten contact, ontbijtochtenden, wandelgroepen, schoonmaakacties in Lelystad etc etc.
Dit is niet onopgemerkt gebleven en we zijn er dan ook trots op dat we genomineerd zijn voor de “Een Land een Samenleving” prijs.
Alle activiteiten worden uitgevoerd door het 5- koppige vrouwen bestuur en onze vrijwilligsters. Dit doen we met liefde en overwegend met beperkte middelen. Ook is het al jaren al een punt dat onze website niet goed onderhouden wordt en wij niet de kennis hebben om dit goed te doen. Het is niet gelukt om een structurele oplossing te vinden hiervoor.
In de afgelopen coronaperiode hebben we als stichting veel activiteiten moeten cancelen vanwege de samenscholings beperkingen en gezondheidsrisico’s. Om toch connectie te houden met onze vrouwen is er veel gebeld, gemaild, online gewerkt, facebook etc. . We liepen er tegen aan dat we hierin niet onze website konden betrekken om foto’s , blogs etc te plaatsen, omdat we domweg de kennis niet hebben in ons bestuur en onder onze vrijwilligers. Het is een groot gemis! Veel van wat we doen kunnen we niet zichtbaar maken.
Het zou ons helpen als we ondersteuning hierbij kregen en konden werken aan een structurele oplossing voor het website probleem.

Scroll naar boven