Ruimte gezocht waarbi privacy het belangrijkste kenmerk is

De ruimte hebben we sporadisch nodig om één op één gesprekken te houden. Bij die gesprekken zijn twee mensen betrokken en wel een vrijwilliger van Humanitas en de deelnemer (de hulpvrager).

Scroll naar boven