Wageningen Field Crops sponsort De Lelystadse Uitdaging

1 juni 2021

Wageningen Field Crops sponsort De Lelystadse Uitdaging

Wageningen Field Crops is officieel sponsor van de Lelystadse Uitdaging, een stichting die het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar verbindt. Doel hiervan is de leefkwaliteit van bewoners van Lelystad te verbeteren. “Verbinding, daar draait het om. Wij zetten onze kennis graag in om samen met het bedrijfsleven maatschappelijke uitdagingen te realiseren in Lelystad, waarbij wij circulaire economie en verduurzaming hoog op de agenda hebben staan.” aldus Chris de Visser, manager Wageningen field crops. Op maandag 12 mei ondertekenden Chris de Visser en Sacha Gaus (voorzitter Lelystadse Uitdaging) de sponsorovereenkomst.

Uitdagingen

“Vanuit onze rol kunnen wij veel ‘kennis’ inzetten voor Lelystad. Onze experts leveren een bijdrage aan de innovatie- en kennisontwikkeling in de sectoren akkerbouw, groene ruimte, vollegrondsgroente, bomen en fruit, zowel nationaal als internationaal. Kennis die we graag willen delen. In Lelystad staat de Boerderij van de Toekomst. Daar werken we samen met boeren van de toekomst aan haalbare oplossingen voor de uitdagingen waar de landbouw voor staat. Wij houden dus wel van een uitdaging, de match met de Lelystadse Uitdaging was daardoor snel gemaakt”, aldus Chris de Visser.

De Lelystadse Uitdaging realiseert veel uiteenlopende ideeën van stichtingen, (buurt)verenigingen en burgerinitiatieven die door bijvoorbeeld geld, tijd of gebrek aan apparatuur/kennis niet op eigen houtje kunnen worden uitgevoerd.

“We zijn ontzettend blij met deze samenwerking, hierdoor wordt ons netwerk uitgebreid met een kennispartner en kunnen op een andere manier van betekenis zijn voor onze stad.”
– Sacha Gaus-

Over Wageningen Field Crops

Wageningen Field Crops werkt aan duurzame transitie van de open teelten in antwoord op grote maatschappelijke vragen zowel nationaal als internationaal. Dat doen zij in samenwerking en dialoog met de agrarische ondernemers, de ketens, overheden en maatschappelijke groepen. Met hart voor de sectoren agenderen en signaleren zij ontwikkelingen en kansen. Hiertoe ontwikkelen en testen zij innovaties die een boer of tuinder vandaag of morgen kan toepassen voor een succesvolle bedrijfsvoering. Zij verbinden fundamentele kennis met praktijkervaringen en maken daarbij gebruik van netwerken, proefbedrijven en bewaarfaciliteiten.

Deel het bericht:
"Wageningen Field Crops sponsort De Lelystadse Uitdaging"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoeken

Het laatste nieuws

Opslagruimte

Vraag van Roparunteam Flevoland in Lelystad Opslagruimte Ergens in de loop van het jaar hebben we een vraag. Onze spullen

Scroll naar boven