Lelystad Schoon: Communicatie en vergroten bekendheid Lelystad Schoon en verbinding met lokale bedrijfsleven

3 februari 2022

Vraag van Lelystad Schoon in Lelystad

Lelystad Schoon: Communicatie en vergroten bekendheid Lelystad Schoon en verbinding met lokale bedrijfsleven

Lelystad Schoon is eind 2021 opgericht. De stichting richt zich op het opruimen en voorkomen van zwerfafval. Belangrijk is dat ook de bewustwording over zwerfafval vergroot wordt. We werken met vrijwilligers, en we vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Positiviteit staat voor ons centraal. Omdat communicatie een belangrijk middel is om zwerfafval te voorkomen, op te ruimen én om de vrijwilligers (en ondernemers) te bedanken voor hun inzet, willen we begin 2022 een communicatiestrategie opstellen. Hiervoor hebben we hulp nodig van een communicatie-deskundige, die met ons mee wil denken om de strategie vorm te geven en uit te dragen (zie ook jaarplan 2022-2023).
Verder zoeken we ambassadeurs, toonaangevende lelystedelingen met een groot netwerk, die onze stichting breder bekend kunnen maken (we hebben hiervoor een profielschets samengesteld, die mail ik graag als jullie hiermee verder willen).
Tot slot willen we samen met oa het bedrijfsleven een ‘aanvalsplan zwerfafval’ opstellen. We zijn dan ook op zoek naar concrete input en ideeën van ondernemers, om zo het werk van de stichting zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften van het lokale bedrijfsleven.
Voor meer info over onze stichting is op onze website onder andere het jaarplan 2022-2023 te vinden.

Tegenprestatie: we gaan samen met het bedrijfsleven kijken hoe we Lelystad schoon kunnen maken. Want een schone leef- en werkomgeving draagt bij aan een beter welzijn van iedereen. Concreet betekent dat dat we kunnen ondersteunen bij zwerfafval-opruimacties (materialen, draaiboek, coordinatie) en via onze social-mediakanalen kunnen we de deelnemende/bijdragende bedrijven noemen.

Deel het bericht:
"Lelystad Schoon: Communicatie en vergroten bekendheid Lelystad Schoon en verbinding met lokale bedrijfsleven"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

De laatste aanmeldingen

Drukwerk

Vraag van Roparunteam Flevoland in Lelystad Drukwerk 1. Ons team is afgelopen dinsdag teruggekeerd van een bijzondere Roparun. Als herinnering

Airco warm en koeltechniek

Vraag van Stichting Voedselbank Gezin en Dier in Lelystad Airco warm en koeltechniek We zoeken voor onze kantoorunit 3×10, op

Scroll naar boven