2020. Een uitdagend jaar met veel maatschappelijke impact!

16 februari 2021

  1. Een uitdagend jaar met veel maatschappelijke impact!

Wat was 2020 een uitdagend jaar, in alle opzichten. Een jaar met veel sociale impact, saamhorigheid en verbinding. We sluiten het jaar af met een fantastisch resultaat: 330 matches met een maatschappelijke waarde van €238.000,-. Dit hebben we samen met jou én ons netwerk bereikt, hartelijk dank daarvoor!

Vorig jaar rond deze tijd vond onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats. Samen met bijna 75 betrokken ondernemers op een bijzondere locatie, namelijk in de Penitentiaire Inrichting in Lelystad. Nu ondenkbaar. In maart vorig jaar, vlak voor de eerste lockdown, organiseerden we een succesvolle maatschappelijke Beursvloer in samenwerking met Welzijn Lelystad en een enthousiaste werkgroep bij de Rabobank Flevoland. Een evenement met ruim 150 bezoekers, samen in één ruimte. Dit waren de eerste en direct ook de laatste evenementen van het jaar 2020 waarin we elkaar écht mochten ontmoeten. Succesvolle evenementen die we nu alleen online kunnen organiseren, want toen kwam Corona.

De wereld zag er ineens anders uit. Dat vroeg om het bijstellen van onze plannen en activiteiten; nieuwe uitdagingen kwamen op ons pad. Wij zagen andere hulpvragen en aanbod binnenkomen. De Laptop Challenge is daar een goed voorbeeld van. We hebben bedrijven uitgedaagd om gebruikte laptops beschikbaar te stellen voor gezinnen waar een laptop geen vanzelfsprekendheid is. In totaal hebben we 70 laptops ingezameld en werd thuisonderwijs ook mogelijk voor evenzoveel kwetsbare gezinnen. En laptops zijn nog steeds welkom en hard nodig. We hebben dit jaar alweer 20 laptops ingezameld.

Grote lokale betrokkenheid
Het matchen van vraag en aanbod ging door en we pasten ons aan, aan de 1,5 meter samenleving. Matchgroepbijeenkomsten vonden veelal online plaats, met net zoveel enthousiasme. Ondanks dat bedrijven het zwaar hebben, zagen we dat de bereidheid om wat te betekenen voor een ander groot is, misschien zelfs wel meer dan voorheen. Er ontstonden meer verbindingen tussen bedrijven onderling én maatschappelijke organisaties. Ook de wederkerigheid, het graag wat willen terugdoen voor een ander, nam toe. De matchgroep werd ook ingezet als creatieve denktank en bood vaak alternatieven om hulpvragen op te lossen. Zo wordt het terrein van Stichting Dop en Erwt nu onderhouden door de Buitenloods terwijl zij om een grasmaaier vroegen. Win-win voor alle partijen.

Appeltaart eten verbindt – bedrijfsleven werkt samen tegen eenzaamheid
In het najaar stond het kerstevent voor ‘eenzame ouderen’ gepland, met als doel eenzaamheid te verzachten. Een thema dat schreeuwde om meer aandacht. Helaas kon dit evenement niet doorgaan in de originele opzet, maar met het projectteam hebben we creatief gezocht naar Coronaproof alternatieven. Het resultaat; de appeltaart-actie, een actie die jong en oud met elkaar verbond. Jongeren brachten appeltaarten rond bij ouderen en gingen samen in gesprek, met duurzame contacten als gevolg. Ook hier was de betrokkenheid van het bedrijfsleven groot. De appeltaarten, drankjes en beschermingsmiddelen, zoals spatschermen, werden gesponsord.

Een doos vol liefde en aandacht
Ook onze jaarlijkse kerstpakkettenactie leverde meer op dan andere jaren. Het bedrijfsleven doneerde massaal en we hebben maar liefst 670 gezinnen blij kunnen maken met een kerstpakket. En ook bij deze actie stond aandacht centraal. Waar mogelijk hebben we de kerstpakketten samen met de maatschappelijke organisaties zoals Stichting MILA, het Leger des Heils en Stichting IDO uitgedeeld. Met een bezoekje aan de deur, een praatje én een flinke dosis aandacht. Dat werd enorm gewaardeerd en gaf een gevoel van saamhorigheid en deed men realiseren dat je er niet alleen voor staat.

Het online Lelystad Sponsordiner – samen eten verbindt, ook online
Ondanks dat het niet makkelijk was (en is) om op een persoonlijke manier contact te maken, lieten wij ons niet weerhouden om in 2020 een online sponsorevent te organiseren dat zowel maatschappelijk als culinair een belevenis werd. Om een gevoel van verbondenheid te creëren, werd onder begeleiding van Gerhard Flantua van Boerkok een ‘Lelystad Dinerbox’ samengesteld met een kant-en-klaar driegangendiner. Zo konden 150 ondernemers thuis uit eten en toch samen genieten. Het was een unieke samenwerking met veel nieuwe verbindingen ondanks alle beperkingen waar we mee te maken hadden. Alle betrokken partijen hebben alles uit de kast gehaald om het een succes te maken. Benieuwd naar de aftermovie? Bekijk deze via de link: https://vimeo.com/510233315

Kortom, 2020 was een uitdagend jaar om nooit te vergeten, waarin we veel voor elkaar hebben betekend en samen vooral hebben gekeken naar wat wel mogelijk was. Samen maken we impact.

Ik hoop dat we elkaar snel weer ontmoeten!

Hartelijke groet, mede namens het bestuur,

Simone Veldt
Manager Lelystadse Uitdaging
Tel. 06-45556767

Deel het bericht:
"2020. Een uitdagend jaar met veel maatschappelijke impact!"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Opslagruimte

Vraag van Roparunteam Flevoland in Lelystad Opslagruimte Ergens in de loop van het jaar hebben we een vraag. Onze spullen

Kerstpakketten actie 2023

Ook dit jaar zet de Lelystadse Uitdaging zich weer in voor minimagezinnen in Lelystad met onze speciale kerstpakkettenactie. In Lelystad

Scroll naar boven