Welkom Sponsor Van Wijnen Lelystad

Welkom sponsor Van Wijnen Lelystad!

Van Wijnen Lelystad zal de komende drie jaar de Lelystadse Uitdaging sponsoren. Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk onderwerp voor de Lelystadse aannemer en projectontwikkelaar. Directeur Nina Nomden: “Wat brengt een gebouw tot leven? In de afgelopen honderd jaar hebben wij geleerd dat het niet in de stenen zit, maar in de mensen. Want door erin te wonen, werken, leren, zorgen en recreëren krijgt een ruimte of plek pas écht betekenis. Daarom leveren wij dan ook graag een bijdrage aan een betrokken lokale maatschappij. Waar mogelijk zullen wij ons steentje hieraan bijdragen.” Samen met de Lelystadse Uitdaging en andere aangesloten ondernemers wil Van Wijnen de Lelystadse samenleving ondersteunen.

De Lelystadse Uitdaging is de ”Sociale verbinder” tussen mensen, maatschappelijke organisaties uit de Lelystadse samenleving en het plaatselijke bedrijfsleven. Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van onze stad. Onze voornaamste doelstelling is het verbeteren van de leefkwaliteit van inwoners van Lelystad.

Stichtingen en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en natuur, maar ook buurtverenigingen en burgerinitiatieven hebben hulpvragen. Of het nu gaat om het beschikbaar stellen van vergaderruimte, het verlenen van juridisch of commercieel advies, extra menskracht bij projecten of het verkrijgen van materialen. Voor al deze hulpvragen kunt u terecht bij de Lelystadse Uitdaging.

Scroll naar boven