Elke aanvraag wordt getoetst aan de hand van de onderstaande criteria:

~ De aanvraag levert een bijdrage aan de verbetering van de leefkwaliteit van mensen in
   gemeente Lelystad, voor dié mensen die niet het netwerk en/of de mogelijkheid hebben
   deze verbetering zelf te organiseren. Hiertoe behoren ook activiteiten op het gebied van
   kunst en cultuur die de sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, die kansen vergroten
   voor inwoners van de gemeente Lelystad en die eenzaamheid voorkomen of bestrijden.
~ Binnen de interne organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende
   mogelijkheden (eigen diensten) aanwezig om tot realisering van de aanvraag te kunnen
   komen. Het kan hier zowel om reguliere diensten als reguliere budgetten gaan.
~ Heeft draagvlak in de gemeente Lelystad.
~ Bij de realisering zijn bewoners betrokken.
~ Heeft geen betrekking op religieuze of politieke activiteiten/doeleinden.
~ Heeft een structureel effect. Bij het resultaat is sprake van een zekere continuïteit.
~ Bij omvangrijke aanvragen ondersteunt de Lelystadse Uitdaging bij de opstart, de aanvraag
   moet uiteindelijk zelf door de aanvrager voortgezet kunnen worden.
~ De aanvragende partij kan duidelijk aangeven, welke stappen/acties hij zelf al heeft
   ondernomen om tot realisering van de aanvraag te komen.
~ De aanvragende partij geeft bij een omvangrijke aanvraag op een beknopte manier inzicht in
   de financiële situatie.

Share This