De zomer is in volle gang, toch is dit de periode waarin veel bedrijven hun kerstpakketten inkopen of zich hierop aan het oriënteren zijn. Voor de Lelystadse Uitdaging is dit dan ook hét moment om een oproep te doen aan alle Lelystadse bedrijven: bestel een aantal extra kerstpakketten en maak daarmee minimagezinnen blij! 

Waarom een kerstpakkettenactie?

Ondanks dat het goed gaat met de economie, leven nog veel gezinnen in Lelystad in armoede. In Lelystad leeft 12% van de inwoners onder het bijstandsniveau. Van de Lelystadse kinderen groeit 15,4% op in een minimahuishouden, met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Deze groep inwoners heeft moeite met rondkomen, waardoor er meestal geen ruimte is voor extra’s. Daarom kunnen zij, zeker in de dure feestmaand december, een kerstpakket heel goed gebruiken. De geschonken pakketten worden tijdens de kerstperiode verspreid onder gezinnen die een relatie hebben met de Voedselbank, Stichting IDO en het Leger des Heils. Deze stichtingen werken met de gekozen doelgroep en hebben volop kennis en ervaring. 

Meedoen?

De Lelystadse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat zich graag inzet voor de maatschappij en kwetsbare doelgroepen. Wij dagen lokale ondernemers uit om een aantal extra kerstpakketten te bestellen. Ondernemers die mee willen doen kunnen hun aanbod mailen naar info@lelystadseuitdaging.nl ovv ‘Kerstpakkettenactie 2019’. Geef daarbij aan om hoeveel kerstpakketten het gaat. De Lelystadse Uitdaging is ook blij met cadeaus of onderdelen uit het pakket. Klein gebaar, groot plezier! Ons doel is om minimaal 200 kerstpakketten te verzamelen. Helpt u mee om dit doel te verwezenlijken?

 

Share This