Noodfonds Netwerk DAK en Rabobank
Flevoland doneren 100 Flevour Boxen aan
Stichting IDO

100 Flevour Boxen voor stichting IDO door Noodfonds en Rabobank
Flevoland
Door een bijzondere bundeling van krachten door o.a. de Lelystadse Uitdaging
doneren het Noodfonds van Netwerk DAK en Rabobank Flevoland 100 Flevour
Boxen aan stichting IDO. De pakketten werden ingepakt door de jongeren van
Challenge Up en de leden van Rotary Batavia bezorgden de pakketten. De missie
van het IDO luidt: “Helpen waar geen helper is.” Daarmee richten ze zich op
mensen die vaak nergens anders gezien of gehoord worden. De Flevour Box is
een boodschappenpakket waarmee lokale producenten worden gesteund en via
deze maatschappelijke match gaan de pakketten naar mensen die deze hard
nodig hebben.

Een steun in de rug voor mensen in een kwetsbare situatie
Het Noodfonds van Netwerk Dak is in het leven geroepen om inloophuizen in
Nederland te ondersteunen bij het bieden van hulp in deze Coronatijd. Veerle
Rooze, directeur van het IDO: “In de afgelopen maanden hebben we op allerlei
manieren hulp geboden aan mensen die in een kwetsbare situatie terecht zijn
gekomen. We zien dat de kosten voor levensonderhoud op dit moment soms
zwaar wegen. Een pakket met extra groenten en fruit is dan ook echt een steun
in de rug voor mensen. Het is heel fijn dat we via Netwerk DAK daar ook
middelen voor krijgen.”
Ook Rabobank Flevoland zet zich al langere tijd in voor korte ketens in Flevoland
en zij helpen waar mogelijk. “Mooi om te zien dat dankzij deze samenwerking
tussen verschillende partijen, gezinnen die het nu in deze Coronatijd extra
moeilijk hebben, een steuntje in de rug krijgen. Super dat we tegelijkertijd de
voedselproducenten die onze provincie rijk is, helpen in een stukje afzet, maar
zeker ook in bekendheid. Want wat worden er hier in Flevoland smakelijke
producten verbouwd. Dat verdient aandacht!”: aldus Stefan Lohuis,
directievoorzitter Rabobank Flevoland.

De pakketten werden bezorgd door leden van de Rotary Batavia die al eerder,
met denkkracht en met financiële middelen, het IDO gesteund hebben in het
werk dat ze doen.

Over de Flevour Box
De Flevour Box is tijdens de coronacrisis in het leven geroepen om Flevolandse
producenten te steunen en mensen kennis te laten maken met de Smaak van
Flevoland. Na zes geslaagde weken zijn er ruim 1200 Flevour Boxen besteld in
Lelystad, Almere, Dronten en Zeewolde. De box in de huidige vorm stopt
voorlopig, vorige week werden de laatste boxen bezorgd, waaronder de donatie
aan Stichting IDO. De Flevour Box wordt gedragen door vereniging Flevofood,
Local2local en Studio Daagsch, deze partners kijken samen naar de toekomst
van Flevour en zijn druk bezig met nieuwe plannen! Hou
www.smaakvanflevoland.nl in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.

Support Your Locals maakt korte ketens in heel Nederland zichtbaar
Flevour sluit zich aan bij het groeiende netwerk van korte ketens in Nederland.
De landelijke campagne Support Your Locals roept heel Nederland op om zoveel
mogelijk lokale voedselproducenten te steunen en vanaf nu te kiezen voor lokaal,
en te streven naar kortere voedselketens nu én na de crisis. Alle initiatieven zijn
te vinden onder de #supportyourlocalsNL en de website
www.supportyourlocalsnl.nl.

Over de Lelystadse Uitdaging
De Lelystadse Uitdaging wordt gedreven door een club enthousiaste
matchgroepleden uit het Lelystadse bedrijfsleven. Zij zetten zich in om de
uiteenlopende aanvragen van maatschappelijke organisaties te realiseren. Dit
zijn uitdagingen op het gebied van Materialen (spullen), Middelen en Menskracht
(extra handen, creativiteit, kennis en kunde) die bijdragen aan een betere
leefkwaliteit van de inwoners van Lelystad. Meer informatie over de Uitdaging is
te vinden op www.lelystadseuitdaging.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Meer weten over de Lelystadse Uitdaging? Neem dan contact op met de manager van de
Lelystadse Uitdaging, Simone Veldt: 06-45556767

Share This