Persbericht

UIT160202 - Logo_Lelystadse_uitdaging_2

PERSBERICHT

<19 juli 2016>

10.000 euro subsidie van het Oranje Fonds voor Lelystadse Uitdaging. Ook de gemeente Lelystad en de Rabobank ondersteunen het initiatief.

– ‘Het bevorderen van de betrokkenheid in de samenleving’ ; een doelstelling waar het Oranje Fonds, de Gemeente Lelystad en de Lelystadse Uitdaging in elkaar een medestander hebben gevonden.

 

Onlangs is het startschot gegeven voor de oprichting van de Lelystadse Uitdaging. De Lelystadse Uitdaging wordt de 50e Uitdaging in Nederland en de 1e in Flevoland. De Lelystadse Uitdaging is een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in hun gemeente te verbeteren. Met een subsidiebijdrage van 10.000 euro wil het Oranje Fonds de stichting bijstaan in haar doelstellingen. Overige Founders zijn de Gemeente Lelystad en Rabobank Flevoland. Mede-initiatiefnemer is de Bedrijfskring Lelystad.

 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van de oprichting van de Lelystadse Uitdaging. Hoog tijd om de stichting officieel op te richten. Dat gebeurt donderdag 1 september tijdens een feestelijke bijeenkomst voor de betrokkenen. Onder toeziend oog van de notaris tekenen de bestuurders Meta Jacobs (oud-wethouder), Arnoud Booij (A.S.F. Fischer, Rob Donker (Rabobank), Aswin Frenay (MTH accountants & adviseurs), El Ghali Cherrat (Sahara Net) en Tom Lansink (Lansink B.V.) de oprichtingsakte.

 

“De Lelystadse Uitdaging wordt een aanwinst voor onze stad, er zijn al veel bedrijven die zich maatschappelijk inzetten, met deze Stichting hebben we als doel alle ondernemers in Lelystad uit te dagen om maatschappelijk betrokken te ondernemen”, aldus Meta Jacobs, voorzitter bestuur van de Lelystadse Uitdaging.

 

 

Over de Lelystadse Uitdaging

De Lelystadse Uitdaging (in oprichting) wordt gedreven door een club enthousiaste matchgroepleden uit het Lelystadse bedrijfsleven. Zij gaan zich inzetten om de uiteenlopende aanvragen van maatschappelijke organisaties te realiseren. Dit zijn uitdagingen op het gebied van Materialen (spullen), Middelen en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde) die bijdragen aan een betere leefkwaliteit van de inwoners van Lelystad. “ Elke aanvraag om hulp of ondersteuning vanuit maatschappelijke organisaties bekijken we. Dan volgt de uitdaging om bedrijven te vinden die daadwerkelijk wat met die vraag kunnen of willen doen”, aldus manager Simone Veldt. “Andersom kan natuurlijk ook . Bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven wenden zich tot de Lelystadse Uitdaging. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.” De Lelystadse Uitdaging verbindt het bedrijfsleven met maatschappelijke organisaties en maakt zo het leven in Lelystad een beetje mooier. Meer ondersteuning vanuit het bedrijfsleven wordt zeer gewaardeerd, de Manager van de Lelystadse Uitdaging, Simone Veldt, komt graag een toelichting geven. Meer informatie over de Uitdaging is te vinden op www.nederlandseuitdaging.nl

 

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het Oranje Fonds, met € 27,4 miljoen, initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

 

Voor meer informatie over het Oranje Fonds kunt u contact opnemen met Rosanne Prinsen, adviseur pers en publiciteit, telefoon 030 23 39 345. Voor informatie over de Lelystadse Uitdaging kunt u contact opnemen met de manager van de Lelystadse Uitdaging, Simone Veldt: 06-45556767

Scroll naar boven