De Adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld, de gemeente en de founders. Zij geven advies over algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

  • Vertegenwoordiger gemeente Lelystad: Janneke Sparreboom, Wethouder Gemeente Lelystad
  • Vertegenwoordiger Maatschappelijke organisaties: Ronald Gouwerok, Manager Vastgoed Centrada
  • Vertegenwoordiger Maatschappelijke organisaties: John Bos, Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland
  • Vertegenwoordiger Maatschappelijke organisaties: ….
  • Vertegenwoordiger Werkvoorziening: Onno Vermooten, Directeur Werkbedrijf Lelystad
  • Vertegenwoordiger Kunst & Cultuur: Richard Wijnveldt, Directeur Agora Theater