Oproep Lelystadse Uitdaging levert 520 kerstpakketten voor minimagezinnen op

Oproep Lelystadse Uitdaging levert 520 kerstpakketten
voor minimagezinnen op

De oproep van de Lelystadse Uitdaging aan Lelystadse bedrijven om
extra kerstpakketten te bestellen en daarmee minimagezinnen blij te
maken, heeft dit jaar maar liefst 520 kerstpakketten opgeleverd. De
kerstpakketten zijn nog voor Kerstmis afgeleverd bij Stichting MILA,
Leger des Heils, Stichting IDO, Open je Hart en Voedselbank de
Korenaar.

De Lelystadse Uitdaging daagde in najaar het bedrijfsleven uit om kerstpakketten
te bestellen voor deze actie. Ondanks dat het zware tijden zijn voor het
bedrijfsleven werd er massaal gedoneerd. Anne Claire Brouwer van Places to
work, coördineerde deze actie: “Het is heel mooi dat in deze moeilijke tijden,
mensen toch aan elkaar blijven denken en iets extra’s kunnen missen. Het
succes is enorm dit jaar en we hebben veel mensen blij kunnen maken. Dat is
heel dankbaar om te doen!”

Grote lokale betrokkenheid
De Lelystadse Uitdaging verbindt het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties met als doel de leefkwaliteit van de bewoners in Lelystad te
verbeteren, door het inzetten van middelen, materialen en menskracht. Floris
Kruijsifix, matchgroeplid van de Lelystadse Uitdaging en vestigingsmanager Ekris
BMW en Mini. Floris heeft het bedrijfsleven uitgedaagd om mee te doen aan deze
bijzondere actie: “Ik ben zo enorm trots om te zien dat de persoonlijke
verbindingen met warme mensen kan leiden tot deze geweldige prestatie. Een
resultaat waar we veel ondergewaardeerde mensen blij mee maken.”

Waarom een kerstpakkettenactie?
Ondanks dat het goed gaat met de economie, leven nog veel gezinnen in
Lelystad in armoede. In Lelystad leeft 12% van de inwoners onder het
bijstandsniveau. Van de Lelystadse kinderen groeit 15,4% op in een
minimahuishouden, met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Deze
groep inwoners heeft moeite met rondkomen, waardoor er meestal geen ruimte
is voor extra’s. Daarom kunnen zij, zeker in de dure feestmaand december, een
kerstpakket heel goed gebruiken. De geschonken pakketten worden tijdens de
kerstperiode verspreid onder gezinnen die een relatie hebben met de
Voedselbank, Stichting MILA, Stichting IDO en het Leger des Heils. Mila Romijn
van Stichting MILA heeft 200 bewoners van de Zuiderzeewijk blij kunnen maken;

“Mijn motto is: delen is het nieuwe vermenigvuldigen en samen staan we sterk! Dat laten
we met deze actie weer zien”.

Over de Lelystadse Uitdaging
De Lelystadse Uitdaging wordt gedreven door een club enthousiaste
matchgroepleden uit het Lelystadse bedrijfsleven. Zij zetten zich in om de
uiteenlopende aanvragen van maatschappelijke organisaties te realiseren. Dit
zijn uitdagingen op het gebied van Materialen (spullen), Middelen en Menskracht
(extra handen, creativiteit, kennis en kunde) die bijdragen aan een betere
leefkwaliteit van de inwoners van Lelystad. Meer informatie over de Uitdaging is
te vinden op www.lelystadseuitdaging.nl

Scroll naar boven