De Lelystadse Uitdaging nodigt mantelzorgers uit voor ‘Zilte Zee, Zoete Dromen – het Spektakel van Lelystad’

Het gonst al maanden in Lelystad. Op 21, 22 en 23 juni wordt ‘Zilte Zee, Zoete Dromen – Het Spektakel van Lelystad’ opgevoerd op de Zilverparkkade. Een muzikale voorstelling voor en door Lelystedelingen. Onder die Lelystedelingen vallen ook de mantelzorgers; inwoners die meer dan acht uur per week voor een ziek of hulpbehoevend familielid, vriend(in) of kennis zorgen. Ook het bedrijfsleven heeft aandacht voor deze mantelzorgers en nodigt hen via de Lelystadse Uitdaging dan ook van harte uit om één van de voorstellingen van het Spektakel gratis bij te wonen, als waardering voor hun belangeloze inzet voor een naaste.

120 kaarten beschikbaar gesteld door het bedrijfsleven

Stichting ‘De Lelystadse Uitdaging’ is de sociale verbinder tussen mensen, maatschappelijke organisaties uit de Lelystadse samenleving en het plaatselijke bedrijfsleven. Met deze match kunnen 120 Lelystadse mantelzorgers met een kleine beurs straks gaan genieten van ‘Zilte Zee, Zoete Dromen – Het Spektakel van Lelystad’. Het Lelystadse bedrijfsleven laat hiermee zien dat we naar elkaar omkijken, vooral naar diegene die het moeilijk hebben.

Simone Veldt, manager bij De Lelystadse Uitdaging, is dolenthousiast over de samenwerking met Lelykracht. “Onze gezamenlijke doelstelling is het verbeteren van de leefkwaliteit van inwoners van Lelystad. Wij dagen met de Lelystadse Uitdaging maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van onze stad. Dat zien wij ook terug in de initiatieven van Lelykracht, vandaar dat wij graag de krachten bundelen om van het Spektakel een daverend succes te maken. Op die manier wordt het écht voor en door alle Lelystedelingen.”

Het spektakel van Lelystad

Lelykracht staat voor verbinding en draagt daarom mantelzorg een warm hart toe. In samenwerking met het VSBfonds wordt straks het Spektakel van Lelystad opgevoerd. ‘Zilte Zee, Zoete Dromen’ is een voorstelling met een moderne Romeo & Julia-vertelling, met op de achtergrond 100 jaar Zuiderzeewet en de 50-jarige geschiedenis van Lelystad. Meer dan 200 Lelystedelingen werken hard om straks een spectaculaire muziekvoorstelling op te voeren voor hun mede-inwoners.

Het VSBfonds steunt Lelykracht financieel, maar vooral ook met advies over de te kiezen projecten. “Het VSBfonds is er voor iedereen die actief mee wil doen in de samenleving, op zowel maatschappelijk als cultureel gebied.” De projecten van Lelykracht sluiten daar uitstekend bij aan. Mantelzorgers zetten zich belangeloos in voor een hulpbehoevende of zieke naaste. Overbelasting ligt op te loer, erkent Welzijn Lelystad, omdat deze mensen vaak ook een eigen gezin en een baan hebben, of een opleiding volgen.

Aanmelden via Welzijn Lelystad

Het Spektakel van Lelystad zorgt voor verbinding onder alle inwoners van Lelystad. Ben of ken jij een mantelzorger die een spectaculaire avond uit verdient? Geef je dan nu op bij Welzijn Lelystad. Zij zorgen voor de verspreiding van de kaarten. Aanmelden kan per mail: info@welzijnlelystad.nl of telefonsich via de receptie van Welzijn Lelystad: 0320-707159. Voor alle drie de dagen zijn er 40 kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Opgeven kan tot uiterlijk 12 juni as.

Data voorstellingen:

  • Donderdag 21 juni (Try –out)
  • Vrijdag 22 juni (première)
  • Zaterdag 23 juni (voorstelling)

Info over de Lelystadse Uitdaging:

De Lelystadse Uitdaging verbindt het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met als doel de leefkwaliteit van de bewoners in Lelystad te verbeteren, door het inzetten van middelen, materialen en menskracht. De Lelystadse Uitdaging geeft invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Bij MBO gaat het om het geven van steun aan maatschappelijke initiatieven en het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming.

Kijk voor meer info en alle betrokken bedrijven op www.lelystadseuitdaging.nl. Volg de Lelystadse Uitdaging op Twitter via @LelyUitdaging en op Facebook: facebook/lelystadseuitdaging.

Scroll naar boven