Bij menigeen gaat bij mijn naam een belletje rinkelen!

Ik ben Nicole van Hulsen en ik ben in de periode van december 2015 tot augustus 2016 de winkelmanager van de Welkomwinkel van het Rode Kruis geweest. Dit was ten tijde dat hier in Lelystad 2 noodopvangcentra geopend waren voor vluchtelingen.

Toen deze 2 noodopvangcentra sloten, sloot ook de Welkomwinkel.

Wat deden we in de Welkomwinkel? We hielpen vluchtelingen aan kleding. Het Rode Kruis had hier diverse oproepen voor geplaatst en wat kregen we veel! Via particulieren, via bedrijven, via moskeeën, via kerken, via diverse goede doelen; we zijn toen fantastisch voorzien.

We hebben geen opvangcentra meer in Lelystad. Maar de situatie in Syrië is op dit moment een hel! Er zullen veel vluchtelingen komen, waar zij dan ook terecht komen.

Het gaf mij weer te denken, wat kan ik doen?

Nu ben ik in contact gekomen met Stichting Help Syrië. Deze stichting zorgt ervoor dat diverse goederen lokaal in vluchtelingenkampen wordt uitgedeeld.

Deze tekst komt van de website van Stichting Help Syrië:

SHS zet zich wereldwijd in voor mensen in nood die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld of leven in armoede.

Door middel van het inzamelen van kleding, speelgoed en andere hulpgoederen probeert de stichting een steentje bij te dragen om het leed van grote groepen mensen wat te verlichten.

Via diverse inzamelpunten in Nederland proberen wij deze goederen op te slaan in loodsen in Deventer en Rotterdam en deze vervolgens uit te delen alwaar nodig.

Ook zamelen wij geld in om het transport te kunnen betalen.

Om de betrouwbaarheid te garanderen zorgen wij ervoor dat onze medewerkers persoonlijk aanwezig zijn bij het uitdelen van de spullen.

Wat zou ik nu willen doen?

Uiteraard helpen met het inzamelen van de benodigde spullen!

Wat heb ik daarvoor nodig?

Opslagruimte in Lelystad!

Dat is wat Stichting Help Syrië mij gevraagd heeft om dat eerst uit te zoeken en daarna kan ik verder gaan met het organiseren van activiteiten en het zoeken van vrijwilligers om mij daarmee te helpen.

Mijn vraag aan u is: heeft u opslagruimte, gratis of tegen een symbolisch bedrag, waar ik de benodigde spullen netjes en verwarmd op kan slaan? Heeft u voor mij DE Gouden Tip?

Ik verneem graag van u.

Scroll naar boven