Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Help het IDO aan een huisstijl, inclusief nieuw logo, en een nieuwe website.

Omschrijving

Het IDO wil herkenbaar en vindbaar zijn voor mensen in armoede in Lelystad. Een aansprekende, heldere huisstijl en een website die gericht is op onze doelgroep helpen daarbij.
a. Op dit moment is het logo niet meer van deze tijd. Ook is het onrustig door de vele elementen en kleuren.
b. Het ontbreekt ons aan een huisstijl. Omdat we onze PR een nieuwe impuls willen geven, kan een (eenvoudige) huisstijl helpen bij het aantrekkelijk vormgeven van bv. de website, e-mailings, banners en flyers.
c. Onze website is op dit moment niet gericht op de doelgroep (mensen in armoede). Het ontwerp is niet aansprekend, de structuur ondoorzichtig. Er wordt geen gebruik gemaakt van beeld. De content is van ‘binnen naar buiten’ geschreven en de (potentiële) bezoeker krijgt geen duidelijk en aansprekend aanbod te zien.

Match informatie

Aanvraagdatum 14-10-2017
Aanvragerstichting IDO Schuldhulpverlening

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting IDO, Lelystad
Missie van de organisatie Helpen wie geen helper heeft. Wij willen een vangnet bieden voor mensen in Lelystad in een kwetsbare positie
Voornaam Veerle
Achternaam Rooze
Straat + huisnummer Fjord 155
Postcode Lelystad
Plaats 8224 DJ
Telefoonnummer 0614309295
Telefoonnummer
E-mailadres vrooze@ido-lelystad.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Help het IDO aan een huisstijl, inclusief nieuw logo, en een nieuwe website.
Uw vraag Het IDO wil herkenbaar en vindbaar zijn voor mensen in armoede in Lelystad. Een aansprekende, heldere huisstijl en een website die gericht is op onze doelgroep helpen daarbij.a. Op dit moment is het logo niet meer van deze tijd. Ook is het onrustig door de vele elementen en kleuren.b. Het ontbreekt ons aan een huisstijl. Omdat we onze PR een nieuwe impuls willen geven, kan een (eenvoudige) huisstijl helpen bij het aantrekkelijk vormgeven van bv. de website, e-mailings, banners en flyers. c. Onze website is op dit moment niet gericht op de doelgroep (mensen in armoede). Het ontwerp is niet aansprekend, de structuur ondoorzichtig. Er wordt geen gebruik gemaakt van beeld. De content is van ‘binnen naar buiten’ geschreven en de (potentiële) bezoeker krijgt geen duidelijk en aansprekend aanbod te zien.
Doel van uw vraag We hopen meer herkenbaar, vindbaar en zichtbaar te zijn. (Potentiële) bezoekers, mensen die hulp kunnen gebruiken, weten het IDO beter te vinden. Ze worden op de website op een passende manier aangesproken en vinden er gemakkelijk wat ze zoeken.
Doelgroep Primair: de doelgroep van het IDO: mensen in armoede in Lelystad (bv. schulden, laaggeletterd, sociaal geïsoleerd).Secundair: onze stakeholders (gemeente Lelystad, fondsen, deelnemende kerken, vrijwilligers, etc.)
Uitsplitsing van uw vraag a. Ontwerp voor het IDO een nieuw logo: eigentijds, krachtig, herkenbaar. Het IDO wil een plek zijn waar je altijd welkom bent. Het is een thuis of een vluchthaven. Je vindt er hulp en een luisterend oor. Je mag daar zijn wie je bent. Het logo moet dit bekrachtigen. b. Ontwikkel een eenvoudige huisstijl:• gemakkelijk te gebruiken voor niet-vormgevers;• goed door te vertalen naar (zelf te maken) flyers en folders en naar een nieuw te maken website;• omschreven in een beknopt huisstijlhandboek;• huisstijl en logo hebben een laagdrempelige uitstraling, aansprekend voor de doelgroep.c. Ontwikkel een nieuwe website:• primair gericht op mensen in armoede/sociaal isolement in Lelystad (secundair op stakeholders)• mobile first i.v.m. het primaire gebruik van mobieltjes onder de doelgroep)• gebruiksvriendelijk voor de doelgroep (heldere structuur, eenvoudig taalgebruik)• gebruiksvriendelijk voor de website-vrijwilliger: gemakkelijk te gebruiken CMS
Andere betrokken organisaties Van het KansFonds hebben we een bijdrage ontvangen voor de kwaliteitsverbetering van onze organisatie. Hieruit kan als nodig ook ondersteuning voor communicatie gefinancierd worden.
Overige opmerkingen Bij het IDO is er een (vrijwillige) marketingcommunicatieadviseur die in dit project mee kan denken en werken. Zij maakt op dit moment bv. het aanbod aan activiteiten inzichtelijk en kan verantwoordelijk zijn voor de content (tekst en beeld) van de nieuwe website. Zij heeft ervaring met het gebruik van huisstijl en website en kan vanuit het IDO als projectleider optreden.
Captcha