Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

een financiele bijdrage voor bedrukte sportshirts voor kinderen en trainingspakken voor de lesgevers van het LKT in de achterstandswijken (VVE wijken) van Lelystad.

Omschrijving

Na een succesvolle LKT (zie toelichting) pilot in de periode februari-juli 2017 in de Waterwijk in Lelystad, willen wij de pilot continueren en uitbreiden naar de Zuiderzeewijk en Atolwijk.
Voor deze continuering zijn de shirtjes van essentieel belang voor het clubgevoel en de trots van de kinderen.

Toelichting:
Aanleiding :
AKT/ASM is een Almeers initiatief dat provinciaal ondersteund wordt: de ambitie is de uitrol van Almere Kenniscentrum Talent naar de rest van de provincie.
ASM (Athletic Skills Model) is de wetenschappelijk onderbouwde werkwijze die een breed beweegaanbod als basis voor ontwikkeling hanteert.
Almere zit in het tweede jaar van het project, in Lelystad is nu een pilot gestart in de Waterwijk, tot de zomervakantie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van financiële ondersteuning en alle kennis (inclusief programma’s/ brieven/ posters/scholing ASM/ materialen etc.) die opgedaan is in Almere.
Omdat de werkwijze en de doelstellingen aansluiten bij de School In Verbinding werkwijze en de gezamenlijke doelstelling van bewegingsonderwijs en Sportbedrijf is dit de kans die wij hebben aangegrepen. Wij doen dat onder de naam LKT: Lelystad Kenniscentrum Talent.

Pilot in de Waterwijk.
De werkwijze van Almere is uitgangspunt.
In de Waterwijk staan 2 VVE scholen: de Poolster en de Driestromenland.
Kenmerk in deze wijk is dat kinderen maar moeilijk de wijk uit gaan voor hun vrije tijdsbesteding.
Beide scholen hebben een vakleerkracht die middels de combinatiefuncties gefaciliteerd zijn om extra bewegen aan te bieden aan de kinderen.
Vanuit het Sportbedrijf is een medewerker Sport en Bewegen gefaciliteerd om op de VVE scholen en in de VVE wijk extra bewegen aan te bieden.

Doel LKT:
Ieder kind op zijn eigen niveau beter laten bewegen vanuit de visie dat een breed beweegaanbod leidt tot een betere motorische ontwikkeling en meer plezier bij de kinderen (ASM werkwijze). Plezier in bewegen is essentieel voor een leven lang bewegen. Provinciaal hoopt men meer toptalenten te ontdekken.
Voor de pilot hebben wij ons als doel gesteld dat we 80% van de plekken bezet hebben, aan het einde van de pilotperiode.

Uitgangspunten LKT:
Gratis, maar niet vrijblijvend lidmaatschap: commitment van ouders, kinderen en leerkracht
In de wijk
Voor kinderen van VVE scholen
Clubgevoel: binding door gratis t shirt
Structureel: iedere week, vaste groep kinderen en een vaste leerkracht
Voor ieder kind op ieder niveau
Kinderen die zwakke óf hele goede bewegers zijn worden persoonlijk uitgenodigd
1 op 1 relatie tussen leerlingvolgsysteem onderwijs en naschoolse activiteiten

Opzet Lelystad:
1. Kleuters+ groep 1,2 20 plekken
2. Kids extra groep 3,4 10 plekken
3. Gym + groep 3,4,5 25 plekken,
4. Sport + groep 6,7,8 25 plekken
5. ASM Academy groep 5,6 18 plekken

Wat is er anders ten opzichte van de oude situatie:
In de oude situatie is er voor gekozen naschools activiteiten aan te bieden waar kinderen zich per activiteit konden inschrijven.
Het nadeel is dat dat niet structureel is: het is vrijblijvend voor de kinderen, het zijn losstaande activiteiten. De losse promotie en inschrijvingen kosten veel tijd.
Zoals in de uitgangspunten LKT is omschreven biedt de LKT aanpak een oplossing voor bovenstaande knelpunten.

Relatie met het onderzoek bewegen 2016-2017:
Inmiddels is het onderzoeksrapport aan de gemeente aangeboden.
De LKT aanpak sluit naadloos aan bij de onderzoeksresultaten en is een antwoord op de door ouders benoemde knelpunten én adviezen.

De eerste ervaringen: periode maart/april 2017
Deelname percentage pilot Waterwijk:

1-mrt-17

aantal deelnemers beschikbare plekken deelnemers percentage %
kleuters+ 20 9 45
KidsXtra 10 4 40
GYM+ 25 22 88
SPORT+ 25 19 76
ASM Academy 18 12 67
TOTAAL 98 66 67

1-apr-17

aantal deelnemers beschikbare plekken deelnemers percentage %
kleuters+ 20 20 100
KidsXtra 10 8 80
GYM+ 25 25 100
SPORT+ 25 22 88
ASM Academy 18 12 67
TOTAAL 98 87 89

We kunnen concluderen dat we momenteel een deelnamepercentage van 89% kennen.
We hebben een gedegen administratiesysteem opgezet, wat het mogelijk maakt:
• Een goede relatie te leggen tussen de kind resultaten van bewegingsonderwijs en een passende naschoolse activiteit
• Eenvoudig inschrijfsysteem
• Monitor op deelname en vrije plekken
• Inzicht in wachtlijst

Draagvlak en samenwerkingspartners:
Vakleerkrachten en Sportwijkwerkers vanuit hun combinatiefunctie rol
Schooldirecteuren Poolster, Driestromenland en Brink
Kinderen en ouders van de scholen
Welzijn
Schoolbesturen: Stichting SchOOL en SCPO
GO kinderopvang

Visie: uitrol Lelystad
Vanuit de verschillende partners is de ambitie om de LKT werkwijze verder uit te rollen over Lelystad. Te beginnen met de VVE wijken.

Voor verdere (beeld) info:

Match informatie

Aanvraagdatum 20-07-2017
AanvragerStichting SchOOL/ Sportbedrijf Lelystad

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting SchOOL/ Sportbedrijf Lelystad
Missie van de organisatie
Voornaam Simone
Achternaam de Vries
Straat + huisnummer Postbus 2451
Postcode Lelystad
Plaats 8203 AL
Telefoonnummer 0643476918
Telefoonnummer (032) 076-7709
E-mailadres s.devries@stichtingschool.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag een financiele bijdrage voor bedrukte sportshirts voor kinderen en trainingspakken voor de lesgevers van het LKT in de achterstandswijken (VVE wijken) van Lelystad.
Uw vraag Na een succesvolle LKT (zie toelichting) pilot in de periode februari-juli 2017 in de Waterwijk in Lelystad, willen wij de pilot continueren en uitbreiden naar de Zuiderzeewijk en Atolwijk. Voor deze continuering zijn de shirtjes van essentieel belang voor het clubgevoel en de trots van de kinderen.Toelichting:Aanleiding :AKT/ASM is een Almeers initiatief dat provinciaal ondersteund wordt: de ambitie is de uitrol van Almere Kenniscentrum Talent naar de rest van de provincie. ASM (Athletic Skills Model) is de wetenschappelijk onderbouwde werkwijze die een breed beweegaanbod als basis voor ontwikkeling hanteert. Almere zit in het tweede jaar van het project, in Lelystad is nu een pilot gestart in de Waterwijk, tot de zomervakantie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van financiële ondersteuning en alle kennis (inclusief programma’s/ brieven/ posters/scholing ASM/ materialen etc.) die opgedaan is in Almere. Omdat de werkwijze en de doelstellingen aansluiten bij de School In Verbinding werkwijze en de gezamenlijke doelstelling van bewegingsonderwijs en Sportbedrijf is dit de kans die wij hebben aangegrepen. Wij doen dat onder de naam LKT: Lelystad Kenniscentrum Talent.Pilot in de Waterwijk.De werkwijze van Almere is uitgangspunt.In de Waterwijk staan 2 VVE scholen: de Poolster en de Driestromenland.Kenmerk in deze wijk is dat kinderen maar moeilijk de wijk uit gaan voor hun vrije tijdsbesteding.Beide scholen hebben een vakleerkracht die middels de combinatiefuncties gefaciliteerd zijn om extra bewegen aan te bieden aan de kinderen.Vanuit het Sportbedrijf is een medewerker Sport en Bewegen gefaciliteerd om op de VVE scholen en in de VVE wijk extra bewegen aan te bieden.Doel LKT:Ieder kind op zijn eigen niveau beter laten bewegen vanuit de visie dat een breed beweegaanbod leidt tot een betere motorische ontwikkeling en meer plezier bij de kinderen (ASM werkwijze). Plezier in bewegen is essentieel voor een leven lang bewegen. Provinciaal hoopt men meer toptalenten te ontdekken.Voor de pilot hebben wij ons als doel gesteld dat we 80% van de plekken bezet hebben, aan het einde van de pilotperiode.Uitgangspunten LKT:Gratis, maar niet vrijblijvend lidmaatschap: commitment van ouders, kinderen en leerkrachtIn de wijkVoor kinderen van VVE scholenClubgevoel: binding door gratis t shirtStructureel: iedere week, vaste groep kinderen en een vaste leerkrachtVoor ieder kind op ieder niveauKinderen die zwakke óf hele goede bewegers zijn worden persoonlijk uitgenodigd1 op 1 relatie tussen leerlingvolgsysteem onderwijs en naschoolse activiteitenOpzet Lelystad:1. Kleuters+ groep 1,2 20 plekken 2. Kids extra groep 3,4 10 plekken 3. Gym + groep 3,4,5 25 plekken, 4. Sport + groep 6,7,8 25 plekken 5. ASM Academy groep 5,6 18 plekken Wat is er anders ten opzichte van de oude situatie:In de oude situatie is er voor gekozen naschools activiteiten aan te bieden waar kinderen zich per activiteit konden inschrijven.Het nadeel is dat dat niet structureel is: het is vrijblijvend voor de kinderen, het zijn losstaande activiteiten. De losse promotie en inschrijvingen kosten veel tijd.Zoals in de uitgangspunten LKT is omschreven biedt de LKT aanpak een oplossing voor bovenstaande knelpunten.Relatie met het onderzoek bewegen 2016-2017:Inmiddels is het onderzoeksrapport aan de gemeente aangeboden.De LKT aanpak sluit naadloos aan bij de onderzoeksresultaten en is een antwoord op de door ouders benoemde knelpunten én adviezen.De eerste ervaringen: periode maart/april 2017 Deelname percentage pilot Waterwijk:1-mrt-17 aantal deelnemers beschikbare plekken deelnemers percentage %kleuters+ 20 9 45KidsXtra 10 4 40GYM+ 25 22 88SPORT+ 25 19 76ASM Academy 18 12 67TOTAAL 98 66 67 1-apr-17 aantal deelnemers beschikbare plekken deelnemers percentage %kleuters+ 20 20 100KidsXtra 10 8 80GYM+ 25 25 100SPORT+ 25 22 88ASM Academy 18 12 67TOTAAL 98 87 89 We kunnen concluderen dat we momenteel een deelnamepercentage van 89% kennen. We hebben een gedegen administratiesysteem opgezet, wat het mogelijk maakt:• Een goede relatie te leggen tussen de kind resultaten van bewegingsonderwijs en een passende naschoolse activiteit• Eenvoudig inschrijfsysteem • Monitor op deelname en vrije plekken• Inzicht in wachtlijstDraagvlak en samenwerkingspartners:Vakleerkrachten en Sportwijkwerkers vanuit hun combinatiefunctie rolSchooldirecteuren Poolster, Driestromenland en BrinkKinderen en ouders van de scholenWelzijnSchoolbesturen: Stichting SchOOL en SCPOGO kinderopvangVisie: uitrol LelystadVanuit de verschillende partners is de ambitie om de LKT werkwijze verder uit te rollen over Lelystad. Te beginnen met de VVE wijken.Voor verdere (beeld) info:http://www.bewegingsonderwijslelystad.nl/lkt/
Doel van uw vraag De shirtjes voor de kinderen zijn essentieel in het succes van de pilot. Op geen andere wijze kunnen wij de kinderen en hun ouders zo goed betrekken, binden en een clubgevoel (trots) geven.Wij verwachten met de LKT/ASM aanpak een passend antwoord te geven op de behoeften van kinderen en hun ouders in de VVE wijken. Deze verwachting is gestoeld op de resultaten uit een groot onderzoek naar bewegen dat in 2016-2017 is afgerond.
Doelgroep De kinderen (van groep 1 t/m 8 en van de verschillende beweegniveaus) en lesgevers LKT van de VVE scholen in de VVE wijken: Waterwijk, Zuiderzeewijk en Atolwijk.
Uitsplitsing van uw vraag Benodigde financiële middelen voor de bedrukte kleding: per wijk 110 kinderen en 5 lesgevers.continuering Waterwijk: € 1100opstart Zuiderzeewijk: € 2250opstart Atolwijk: € 2250
Andere betrokken organisaties Voor de continuering en uitbreiding van LKT/ASM over Lelystad, zijn naast de kleding ook inzet van personeel, zaalhuur, scholingen, spelmaterialen en coördinatie gemoeid.Hierover worden gesprekken gevoerd met schoolbesturen (Stichting SchOOL/SCPO), gemeente, Go kinderopvang en Welzijn.Het verzoek tot bijdrage voor de kleding is alleen bij u ingediend.
Overige opmerkingen Uiteraard komen wij graag met u in gesprek om deze aanvraag toe te lichten.Marco van de Water: Sportbedrijf Lelystad: 06-21264132: m.vandewater@sportbedrijf.nlSimone de Vries: Stichting SchOOL: 06-43476918s.devries@stichtingschool.nl
Captcha